Từ điển Nhật Bản - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "hirune":
Nhật_Bản Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "hirune" trong anh.
 
Đến nay, 1,768,646 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 9,374 vào ngày hôm nay.
 
Thẻ: hirune, nap, siesta, Từ điển Nhật Bản - Anh, Nhật Bản, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Nhật Bản
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi kanjijapanese.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.4262 / 0.4054 (33)
Quay lại đầu trang