Tại thời điểm này, các Từ điển Nhật Bản - Anh có một số 55,749 từ trong nhật bản cũng như 216,810 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 1,768,645 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 9,374 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Nhật Bản - Anh, Nhật Bản, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Nhật Bản, dịch vụ Nhật Bản-Anh, Dịch thuật
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi kanjijapanese.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.1669 / 0.0231 (20)
Quay lại đầu trang