Japansk - Engelsk Ordbok:

shujin

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Vi har funnet følgende engelsk ord og oversettelser for "shujin":
Japansk Engelsk
Så, dette er hvordan du kan si "shujin" i engelsk!
 
Opp til nå, er det en rekke 1,768,646 søkte ord / uttrykk, blant 9,374 dag.
 
Tags: shujin, head, landlord, master, Japansk - Engelsk Ordbok, Japansk, Engelsk, ordbok
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av kanjijapanese.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0253 / 0.0176 (33)
Tilbake til toppen