55,749 բառեր. 216,810 Թարգմանություններ է.
1,768,645 բառերը / արտահայտությունները, 9,374 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ճապոնացի, Ճապոնացի-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է kanjijapanese.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0156 / 0.0097 (20)
Վերադառնալ սկիզբ